Browsing: went to school to take the exam

‘ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે સવારે શું થવાનું’ એ ઉક્તિ જાણે કોઇ પરિવાર માટે ક્યારે આઘાતજનક બની જતી હોય છે.…