Browsing: Talala Gir

કેસર કેરી, કેસરી સિંહ અને ગીરના જંગલની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ માટે તાલાળા જાણીતું છે. જૂનાગઢમાંથી અલગ પડેલાં ગીર સોમનાથી જિલ્લાની જનરલ…