Browsing: climate effect

કેરીના ઉત્પાદનમાં આ વર્ષે બમ્પર વધારો જોવા મળ્યો છે. કેરીની સિઝનની શરુઆત થાય તે પહેલાં બાગાયત વિભાગે સર્વેનું તારણ એવું…