Browsing: Chief Secreatory

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારના મુખ્ય સચિવ તરીકે રાજકુમારની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પંકજ કુમારની ટર્મ 31 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થતા રાજકુમાર મુખ્ય…