Browsing: birth certificate

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકાર સ્કૂલમાં દાખલાથી લઇને સરકારી નોકરી માટે જન્મ પ્રમાણ પત્રને જરૂરી દસ્તાવેજ બનાવવા પર વિચાર કરવામાં આવી…