Browsing: Ahmedabad News

, અમદાવાદની LM ફાર્મસી કોલેજે દિવસમાં એક જ વાર લઈ શકાય તેવી HIV-AIDSની દવા તૈયાર કરી અમદાવાદની એલ.એમ.કોલેજ ઓફ ફાર્મસીના…

અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનનો પુનર્વિકાસનું કાર્ય 36 મહિના પૂર્ણ થશે. 2379ના ખર્ચે નવિનીકરણ થનારા અમદાવાદ રેલવે…