Browsing: Work with management

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (યુપીએસસી) દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાનું ફાઇનલ પરીણામ જાહેર થયું છે. ગુજરાતમાંથી યુપીએસસીમાંથી ૧૬ ઉમેદવારોએ પાસ કરી છે.…