Browsing: ice gola

45 ડિગ્રી ગરમીમાં સાંજ પડે એટલે પરિવારને કંઈક ઠંડું ફીલ કરવાની ઈચ્છા થાય અને આ બધા વચ્ચે પરિવારના બાળકોથી લઈને…