Gujarat Exclusive >

Wife Murderer

નેમિચાર ફાર્મ નજીક થયેલી પ્રમોદ પટેલની હત્યામાં પત્ની જ આરોપી

કિંજલે પતિ પ્રમોદનો કાંટો કાઢવાનું કહેતા પ્રેમી અમરતે રાજસ્થાનના સુરેશને હત્યાની સોપારી આપી અમદાવાદ: સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલ સંજય આલોકના...