Browsing: sudan story

હાલમાં આફ્રિકના સુદાન દેશમાં છેલ્લાં ૧૩ દિવસથી આર્મી ઓફ સુદાન અને રેમિડ સપોર્ટ ફોર્સીસ (આરએસએફ) સૈન્યના બે દળો વચ્ચે પાવર…