Gujarat Exclusive >

Semester 6

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેમેસ્ટર 6 પરીક્ષાનું TYBComનું paper લીક

પરીક્ષા પહેલાં જ સો.મીડિયામાં પેપર ફરતું થયાનો NSUIનો આરોપ શનિવારે ફંડામેન્ટલ ઓફ ફાયનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટની પરીક્ષા હતી અમદાવાદઃ ગુજરાત...