Browsing: Sammed Shikhar dispute

નવી દિલ્હી: ઝારખંડ સરકાર તરફથી ગિરિડીહ જિલ્લામાં જૈન તીર્થ સ્થળ સમ્મેદ શિખરજીને (Sammed Shikhar dispute) પ્રવાસન સ્થળ જાહેર કરવાનો વિરોધ…