Gujarat Exclusive >

Policing in India 2019 'report

જાતિ-ધર્મ, કોમ-લિંગના ભેદથી ‘ભારતીય પોલીસ’ મુક્ત છે? શું કહે છે ‘પોલિસિંગ ઈન ઈન્ડિયા 2019’ રિપોર્ટ

પોલીસનું કામ લોકોનું રક્ષણ અને પ્રજાના જાનમાલના રક્ષણનું છે. તે ઉપરાંત સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તેની જવાબદારી તેના ખભા ઉપર રહેલી...