Browsing: Police Uniform

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોલીસ માટે ‘એક રાષ્ટ્ર, એક વર્ધી’નો વિચાર રજૂ કર્યો અને કહ્યુ કે આ તેમની તરફથી…