Browsing: Naranpura Seat

સાબરમતી નદીના કાંઠે એલિસબ્રિજ પછી ઝડપભેર વિકસેલા વિસ્તારોમાં પહેલું નામ નારણપુરાનું લેવું પડે. એંશીના દાયકામાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડે શહેરીકરણને વેગ…