Browsing: Mahudha Seat

ચરોતર અને મધ્ય ગુજરાતના સંગમસ્થાને આવેલું મહુધા આઠમી સદીના પ્રતાપી ગુર્જરનરેશ વનરાજ ચાવડાના વંશજોએ વસાવેલું હોવાનું મનાય છે. પાટણ પર…