Gujarat Exclusive >

Literacy rate

સાક્ષરતા દરમાં આંધ્ર 66 ટકા સાથે ઉત્તરના પછાત રાજ્યો કરતાં પણ પાછળ

આંધ્રનો સાક્ષરતા દર બિહારના 70.9 ટકાના દર કરતાં પણ ઓછો તેલંગણા 72.8 ટકાના સાક્ષરતા દર સાથે 77.7 ટકાની રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી પાછળ સાક્ષરતા દરમાં અને...