Gujarat Exclusive >

Labour act

હવે સ્વરોજગાર કરનારાઓને પણ મળી શકે છે પ્રોવિડન્ટ ફંડની સગવડ

વકીલ, ડોક્ટર, સીએ પણ પીએફ યોજનામાં ફાળો આપી શકશે અસંગઠિત ક્ષેત્રનો 90 ટકા હિસ્સો પીએફની નવી યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે નવી દિલ્હીઃ સરકારે સોશિયલ...