Gujarat Exclusive >

Gujarat Vaccination Campaign

પ્રથમ ગ્રાસે જ મક્ષીકાઃ 18થી વધુની વયના લોકો રસી માટે ખાઇ રહ્યા છે ધક્કા, રજીસ્ટ્રેશનના પણ ફાંફા

અમદાવાદના વાડજમાં રસીકરણ માટે નોંધણી છે તો સેન્ટર જ બંધ મળ્યું અમદાવાદઃ કોરોનાના રક્ષણ માટે આજે 18 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે શરુ કરાયેલા રસીકરણ...