Gujarat Exclusive >

Expiry date problem

અહો આશ્ચર્યમ.. નાસ્તાના પેકેટ પર એક્સપાયરી ડેઇટ લખવામાં આવતી નહીં હોવાની ફરિયાદ

એક્સપાયરી ડેઇટના બદલે કેટલાં સમય પહેલાં ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતું તે દર્શાવાય છે ગ્રાહક સુરક્ષા, ગ્રાહક સત્યાગ્રહ- ગ્રાહક ક્રાંતિએ સરકારી...