Browsing: Every work should be done with enthusiasm and should be celebrated

માઈકામાં 28મો કોન્વોકેશન યોજાયો હતો. કોન્વોકેશનમાં કોમ્યુનિકેશન પ્રોગ્રામ, ક્રાફ્ટિંગ ક્રિએટિવ કોમ્યુનિકેશન અને એફપીએમ સ્કોલર્સને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. કોન્વોકેશનમાં…