Browsing: COP27

COP27 (Conference of the Parties) ઇજિપ્તમાં આયોજિત થવા જઇ રહ્યું છે. જ્યાં દુનિયાભરના નેતા જળવાયુ પરિવર્તન (Climate Change) અને તેમના…