Browsing: Constitution book

લોકોમાં રહેલી કાયદાકીય અજ્ઞાનતા દુર થાય, યુવાનો વ્યસન છોડી સામાન્ય પ્રવાહમાં પાછા ફરે એ હેતુથી બંધારણનું પુસ્તક ભેટમાં આપ્યું: ચૈતર…