Browsing: Business-20 Inception

ગાંધીનગર: ભારત એક વર્ષ સુધી G20ની અધ્યક્ષતા કરવાનું છે. ગુજરાતમાં પણ અલગ અલગ સ્થળોએ કુલ G20ની બેઠક યોજાવાની છે. 22થી…