Browsing: board 10th exam

ધોરણ 10-12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ સજ્જતાથી પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. આ વચ્ચે અમદાવાદની નવા વાડજ વિસ્તારમાં આવેલી ડી.પી.સ્કૂલમાં…