Browsing: Bharuch Seat

એક એવું શહેર જેનો ઉલ્લેખ સ્કન્દપુરાણમાં પણ છે અને ગ્રીક સમ્રાટ એલેક્ઝાન્ડરના ઈતિહાસકાર પેરડિક્કાસના પ્રવાસવર્ણનોમાં પણ છે. મુસ્લિમ ઈતિહાસકારો પણ…