Bangel

બંગાળમાં ન્યુટનનો ત્રીજો નિયમ મમતા માટે જીવતદાન સાબિત થયો

વિક્ષાનના વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હશ કે, ન્યુટનના બળ નિયમ. ત્રીજો નિયમ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાનો નિયમ છે. આ નિયમ જણાવે છે કે, દરેક ક્રિયાની સમાન અને...