Balaji

અહો આશ્ચર્યમ.. નાસ્તાના પેકેટ પર એક્સપાયરી ડેઇટ લખવામાં આવતી નહીં હોવાની ફરિયાદ

એક્સપાયરી ડેઇટના બદલે કેટલાં સમય પહેલાં ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતું તે દર્શાવાય છે ગ્રાહક સુરક્ષા, ગ્રાહક સત્યાગ્રહ- ગ્રાહક ક્રાંતિએ સરકારી...