Browsing: April Exam

ગાંધીનગર: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની જૂનિયર ક્લાર્કની રદ થયેલી પરીક્ષા એપ્રિલ મહિનામાં યોજાઇ શકે છે. જૂનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર…