Browsing: Apollo data

રાત્રે દેખાતો ચંદ્ર હંમેશા માનવજાત માટે સૌથી વધુ આકર્ષણ રહ્યું છે. નિલ આર્મસ્ટ્રોંગે જ્યારે ચન્દ્રની ધરતી પર પહેલો પગ મૂક્યો…