Gujarat Exclusive >

Amit Chavada

રોજગાર આપો, રોજગાર આપો – યુવાનો તરફથી કોંગ્રેસની હાકલ

રોજગાર અમારો નારો, રોજગાર અમારો અધિકાર છે, કોંગ્રેસે કાર્યક્રમ યોજયો સરકારી નોકરી માટેના 15 થી 18 લાખ સુધીના બોલાતા ભાવો: કોંગ્રેસ ગાંધીનગર:...