Browsing: Accused

ગાંધીનગર: બિલકિસ બાનો કેસના દોષી છુટ્યા બાદ સાક્ષીને ધમકાવવા લાગ્યા છે. CJI યૂયૂ લલિતને લખવામાં આવેલા પત્રમાં બિલકિસ બાનો કેસમાં…