Browsing: સફળ પરીક્ષણ

નવી જનરેશનની બેલેસ્ટિક મિસાઈલ ‘અગ્નિ પ્રાઇમ’નું સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO)દ્વારા 7 જૂન, 2023 ના રોજ, સાંજે લગભગ 7.30…