Browsing: ઇનામો

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી – ગુજકોસ્ટ દ્વારા આયોજીત વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી, એન્જીનીયરીંગ અને મેથ્સની – સ્ટેમ ક્વિઝની બીજી શ્રેણીનો…