Gujarat Exclusive > ગુજરાત > લોકરક્ષક દળની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ, 10459 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરાઇ

લોકરક્ષક દળની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ, 10459 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરાઇ

0
72

ગાંધીનગર: લોકરક્ષક દળની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. 10459 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ IPS હસમુખ પટેલે આ માહિતી આપી છે.

ગુજરાત સરકારની પોલીસ અને LRD ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઇ રાજ્ય સરકારે પરીક્ષાર્થીઓની માંગને સ્વીકારતા પરિક્ષાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકારના વિભાગે પોલીસ અને LRDની સીધી ભરતીમાં 15 અને 8 ગણાનો નિર્ણય બદલ્યો છે અને શારીરિક કસોટી પાસ કરતા સીધી લેખિત પરીક્ષામાં ભાગ લેવાની તક મળશે.

9 નવેમ્બર સુધી કરી શકશો અરજી

લોકરક્ષકની ભરતીના ઉમેદવાર 23 ઓક્ટોબર બપોરના 3 વાગ્યાથી 9 નવેમ્બર 2021 રાત્રિના 11.59 કલાક સુધી https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જઇ પોલીસ ભરતીની જાહેરાતના પેજ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી માહિતી અને સૂચનાઓ ઉક્ત વેબસાઇટ પરથી સંપૂર્ણપણે કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવાની રહેશે.

ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કન્ફર્મ થયા પછી તેની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે મંગાવવામાં આવે ત્યારે રજુ કરવાની રહેશે.

બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લોકરક્ષક, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લોકરક્ષક, એસ.આર.પી.એફ કોન્સ્ટેબલ માં વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 34 વર્ષ સુધી રાખવામાં આવી છે. (9-11-1987થી 9-11-2003 વચ્ચે જન્મેલ) ધોરણ 12 પાસ-હરાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

 Follow Gujarat Exclusive on Telegram For Latest News From Gujarat Follow Gujarat Exclusive on WhatsApp For Latest News From Gujarat 

Follow Gujarat Exclusive on Instagram For Latest News From Gujarat  Follow Gujarat Exclusive on Twitter For Latest News From Gujarat