રોજગાર

શું તમે લગ્નમાં ખર્ચો કરીને રૂપિયા રળવા માંગો છો? તો જરૂર વાંચો

હકીકતમાં ભારતમાં આજકાલ એક નવો પ્રવાસી ટ્રેન્ડ 'વેડિંગ ટૂરિઝમ' અસ્તીત્વમાં આવ્યો છે. જેના દ્વારા જો કોઈ વિદેશી ભારતના લગ્નમાં આવવા ઈચ્છા ધરાવતા...